Sedochemicals - Logo
Proszę wybrać w pierwszej szpalcie żądany gat. neoprenu/ wskazówek dot. gat. prosimy szukać w p. >>Porady dot. zastosowania neoprenu
Proszę wybrać żądaną grubośc neoprenu
Proszę wybrać żądaną strukturę/laminowanie strony A
Proszę wybrać jw. stronę B
Proszę wybrać ilość arkuszy neoprenu
 
Lfd.Nr. Gatunek
neoprenu Info
Grubość
neoprenu Info
Strona A Strona B Ilość arkuszy Info
Powierzchnia/laminowanie Info Kolor Powierzchnia/laminowanie Info Kolor
1 Proszę wybrać - Proszę wybrać -
2 Proszę wybrać - Proszę wybrać -
3 Proszę wybrać - Proszę wybrać -
4 Proszę wybrać - Proszę wybrać -
5 Proszę wybrać - Proszę wybrać -
6 Proszę wybrać - Proszę wybrać -
7 Proszę wybrać - Proszę wybrać -
8 Proszę wybrać - Proszę wybrać -
9 Proszę wybrać - Proszę wybrać -
10 Proszę wybrać - Proszę wybrać -
11 Proszę wybrać - Proszę wybrać -
12 Proszę wybrać - Proszę wybrać -
 
wielkość arkusza:    LS, S, HS 2,8 m² (+/- 5%)    HHS, NF 2,6 m² (+/- 5%)