Sedochemicals - Logo
Proces produkcji neoprenu

Pierwsza faza powstawania neoprenu polega na formowaniu masy surowca, poprzez jego mechaniczne ugniatanie i walcowanie.

W wielostopniowych procesach kompresji i przetłaczania, powstała masa uformowana w bloki (ca. 1300 mm x 2150 mm x 30 mm), podlega wulkanizacji i po odpowiednim okresie leżakowania,  rozwarstwiana jest na arkusze o grubości zgodnej z życzeniami klienta. W końcowej fazie w zależnosci od potrzeb następuje dalsza obróbka powierzchni neoprenu, bądź też laminowanie  jego powierzchni tkaninami (dzianinami).

Wszystkie te procesy podlegają określonym przedziałom czasowym, ciśnieniowym i temperaturowym, od których zależy optymalne uwypuklenie cech jakościowych produktu końcowego. Decydujące znaczenie ma wytworzenie jednorodnej struktury komórek bez jakichkolwiek pęcherzyków powietrza.

Tak przetworzony kauczuk syntetyczny jest lepiej znany pod nazwą handlową „neopren“.

Materiał ten określa się jako „kauczuk chloro - butadienowy (Chloroprene Rubber - CR)“.