slide

Produkty - Certyfikaty/Świadectwa

Nasze produkty odpowiadają aktualnym standardom europejskim w kwestii stopnia zanieczyszenia środowiska naturalnego szkodliwymi substancjami i spełniają wszystkie wymogi w tym zakresie dotyczących:

  • Regulacji REACH- (Rejestracja i bezpieczne stosowanie chemikaliów),
  • wytycznych RoHS- 2015/863 (Ograniczenie stosowania substancji niebezpiecznych),
  • Światowego system certyfikacji „Ökotex-Standard 100“,
  • Dopuszczalnych granic¹ PAK
  • Zachowania znaku

Jakość naszych produktów jest regularnie audytowana przez niemieckie laboratoria badawcze

Dokumenty/Certifikaty do pobrania

1PAK (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczyne) podejrzewane są o rakotwórcze działanie i stoją w ogniu krytyki. W celu ochrony przed kontaktem z tymi substancjami, ich dopuszczalne granice zostały poprzez regulację Unii Europejskiej stopniowo zaostrzone.