slide

Produkty - Produkcja

Zasadniczo przyrównać można produkcję spienionych kauczuków do wypieku ciasta.

Zgodnie z recepturą, wiele składników waży się i miesza ze sobą. Podstawą receptur są kauczuki przeznaczone do syntezy, w przypadku neoprenu jest to kauczuk CR. W przeciwieństwie do innych mieszanek gumowych, recepty SEDO zawierają środek spulchniający (wypełniacz), który jak drożdże w przypadku wypieku ciasta, spienia mieszankę. Po wymieszaniu składników recepty, poprzez przetłaczanie, mieszanka nabiera formy do dalszej obróbki. Na końcu, uformowane kształtki poddane są procesowi wulkanizacji. Pod wpływem temperatury, poszczególne molekuły wyjściowego kauczuku łączą się nieodwracalnie ze sobą, zachowując swoje właściwości elastyczne. Pod wpływem temperatury uwalnia się też zawarty w wypełniaczu gaz, który w mieszance formuje miliony pęcherzyków. W ten sposób powstaje typowa struktura komórkowa. Podczas wulkanizacji, poprzez dalsze procesy, można wytłoczyć na powierzchni bloku dodatkowe struktury, np.“mesh“. W ostatnim kroku produkcji, bloki kauczuku są konfekcjonowane na arkusze „sheets“ na grubości według życzenia. Te ostatnie mogą z kolei być laminowane jedno/ lub dwustronnie różnymi tkaninami.