slide

Produkty - wpływ na skórę ludzką i środowisko

Nasze produky neoprenowe tolerowane są przez ludzką skórę i odpowiadają wszystkim aktualnym europejskim wytycznym, odnośnie stopnia zanieczyszczenia środowiska naturalnego szkodliwymi substancjami i ich neutralności dla tego środowiska

Dla wyrobów z tworzyw sztucznych i gumowych, od końca roku 2015 obowiązują nowe max. wartości graniczne dla zawartości substancji rakotwórczych (PAK) (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne)..

Wg. powyższego, wyroby z tworzyw sztucznych i gumowych zawierać mogą tylko1 mg/kg jednej z 8 zdefiniowanych substancji rakotwórczych. Zabawki dla dzieci i niemowląt podlegają jeszcze bardziej zaostrzonym kryteriom. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne są rakotórcze i mogą mieć wpływ na zmiany w łańcuchu DNA powodując min. bezpłodność. Są one przez środowisko trudno odbudowywane i gromadzą się w żywych organizmach. Od dnia 27.12.2015 obowiązują w Unii Europejskiej nowe wartości graniczne dla substancji PAK. Ograniczenia te obowiązują również towarów importowanych spoza obszaru Unii Europejskiej. Producenci i eksporterzy muszą gwarantować zachowanie max. dopuszczalnych wartości granicznych.

Znak GS uregulowany jest rozporządzeniem w sprawie ustawy o bezpieczeństwie sprzętu i produktów (ProdSG). Znak ten przyznawany jest producentowi na podstawie dobrowolnie złożonego przez wnioskodawcę podania do akredytowanych instytucji.

Używany powszechnie w Niemczech znak GS ("Geprüfte Sicherheit") (sprawdzone wymogi bezpieczeństwa) gwarantuje, iż wymogi prawne dotyczące danego produktu, są przez dostawcę gwarantowane. Odnośnie substancji rakotwórczych zawartych w wielopierścieniowych węglowodorach aromatycznych, wymogi wg. znaku GS wychodzą nawet poza ramy regulacji z roku 2015, zaostrzając przyjęte tam do spełnienia kryteria.

Nasze produkty spełniają wszystkie zalecenia dla przyznania znaku GS w kateroriach 2 i 3.

W naszej nowej grupie produktów VLP „Very low PAK“ spełniamy ponadto kryteria kat.1 (Materiały, które mogą być brane do ust, lub materiały użyte w zabawkach, zgodnie z ich przeznaczeniem i długotrwałym użytkowaniem dłużej jak 30 s.).