slide

Produkty - uszeregowanie na rynku produktów polimerowych

Produkujemy kauczuk komórkowy (gumę komórkową) z różnego rodzaju polimerów. Wszystkie nasze produkty mają wspólną cechę tj. złożone są one z zamkniętych w kauczuku komórek gazu W zależności od składu uzyskuje się różne właściwości, które w zależności od przeznaczenia zmieniają się. Poniżej przedstawiamy, jak nasze wyroby placują się na rynku polimerów

ornigram